feilin嗲囡囡最新福利视频

feilin嗲囡囡最新福利视频

食未消者消之,则寒热自止;食既消者补之,则寒热自痊。仍用前人参五钱之方,治之而愈。

肺既受邪,则失降下之令,故小便渐短,致水溢皮肤,而生胀满,此则喘为本而胀为标也,治当清金降火为主,而行水次之。若已发则散邪为主,未发则补脾为主。

发痉之症,因伤风汗出,误发汗,或湿症汗多所致。余常见一小儿,至一变发热有痰,投抱龙丸一粒,卒至不救,观此可验,慎之慎之!其有不热不惊,略无症候而暗变者,盖受胎气壮实故也。

见于亥子丑时者,肾经热也。后伤食,吐泻腹痛,用保和丸二服,又用异功散,调补脾气而安。

乃用参一两,加熟附三分,煨生姜三片,日进二剂。 先用六味地黄丸以补肾水;又用补中益气汤以补肺金,半载渐愈,年余,疳病痊而能言。

况百小儿,多是乳母饮食浓味,或母有肺病传儿。一小儿九岁,吞酸恶食,肌体消瘦,腹中作痛,余谓食积虚羸也,用保和丸而愈。

Leave a Reply